Seniorenraad 's-Hertogenbosch

Wijken

Wijken ’s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch in cijfers.

Binnen de gemeente is er veel informatie te vinden over de wijken en de bewoners die daarin wonen. Daarvoor heeft de gemeente twee websites.

Op de buurt en wijkmonitor kunt u onder andere informatie vinden over hoeveel inwoners heeft ‘s-Hertogenbosch? Wat is de gemiddelde OZB-waarde in een wijk? Hoe staat het met de werkloosheid? Wat is het aantal basisschool leerlingen per buurt?

Daarnaast is er een website wijkfoto Den Bosch. Op deze site vindt u uitgebreide informatie over meerdere leefgebieden. Deze zijn per wijk uitgesplitst. er is ook een aparte categorie “ouderen”.

Onderzoek Avans Hogeschool naar digitale buurtpreventie

In een onlangs afgerond onderzoek naar digitale hulpmiddelen voor bewoners om zich veiliger te voelen is nu het rapport beschikbaar. In het rapport wordt ingegaan op de eventuele meerwaarde van Veiligebuurt.nl. Aan het rapport hebben meerdere mensen van de Seniorenraad meegewerkt.

U kunt het rapport HIER downloaden.

Wijkfoto: gezondheid, zorg en welzijn wijk West integraal in beeld

De Wijkfoto ’s-Hertogenbosch voor de wijk West is vanaf nu beschikbaar. Dit is een nieuw signaleringsinstrument van GGD Hart voor Brabant, gemeente ‘s-Hertogenbosch, Juvans, Welzijn Divers en MEE.

De Wijkfoto laat zien hoe het op wijk- en buurtniveau staat met de gezondheid en het welzijn van bewoners, verdeeld in de doelgroepen: jongeren, 19+, volwassenen en ouderen. Het is een aanvulling op de wijk- en buurtmonitor en wijkschetsen en een verdieping op de thema’s welzijn en gezondheid. Beroepskrachten krijgen hiermee snel een beeld van de gezondheids- en welzijnssituatie in de wijk en kunnen dit gebruiken bij het opstellen van de wijkplannen. Voor de ouderen geeft het niet direct een rooskleurig beeld.

Klik HIER voor het onderdeel ouderen in West.

De gemeente is ingedeeld in 14 wijken. Samen maken zij de stad.
De wijk- en buurtmonitor 2016

14 december 2017 hebben we ons gepresenteerd bij de bewonersraden, waarin het verzoek is gedaan om signalen van ouderen in de wijken met ons te delen. Samen kunnen we het verschil maken om zorg te dragen voor een senior vriendelijke gemeente.
Presentatie Seniorenraad