Werkplan 2018 -2019

Werkplan Seniorenraad

19 juni 2018 is een eerste bijeenkomst van de Regiegroep Wonen geweest. Bijeenkomst heeft plaatsgevonden bij Divers in ‘s-Hertogebosch en heeft zich gericht op vraagstukken die aandacht vragen binnen de ontwikkelingen op het terrein van wonen.

Klik HIER voor het verslag

1 juni 2018 Werkplan 2018- 2022 is door het bestuur vastgesteld. De hierin opgenomen onderwerpen waar de komende 4 jaar aan gewerkt gaat worden. De inzet van onze leden zal hierbij bepalend zijn voor het realiseren hiervan.

Voor meer informatie over het thema ‘Wonen’ binnen het sociaal domein in ‘s-Hertogenbosch, verwijzen wij naar de site wonen op deze website.

De Seniorenraad gaat gesprekken aan met gemeente en belangenorganisaties met als doel het inrichten van een ‘Regiegroep’ voor de integrale afstemming binnen het thema ‘Wonen’.
De Portefeuilles zorg & welzijn, ruimtelijke ordening en werk & inkomen, zullen deel gaan uitmaken van de ‘Regiegroep’. Wij gaan gesprekken aan met de WMO-raad, Cliëntenraad, Divers, Gehandicaptenplatform, Woning Corporaties en Alzheimer regio ‘s-Hertogenbosch en Lectoraat Avans.

Woonvormen voor senioren

Iedereen is anders en heeft eigen woonwensen. Deze wensen kunnen veranderen bij een nieuwe levensfase. Er is keuze uit verschillende woonvormen voor senioren. Het is daarom prettig dat u een nieuw thuis kunt kiezen als uw huidige woning niet meer voldoet. Bijvoorbeeld vanwege ziekte, moeite met bewegen of een eenzaam gevoel. Ook veiligheid kan een rol spelen. In de bijlage vindt u een aantal voorbeelden.

Woonscan

Het doel van een woonscan is dat mensen op een gerieflijke wijze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. In de woonscan ligt de nadruk ondermeer op de veiligheid, comfort en het zo veel mogelijk voorkomen van belemmeringen. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om deze belemmeringen te voorkomen en op te lossen.
De woonscan wordt door vakbekwame  mensen opgenomen. De woonscan is zowel voor huurwoningen en woningen in eigendom toepasbaar.
In Nuland en Vinkel is men inmiddels gestart en zal men de woonscan in 2018 verder uitrollen op verzoek van de bewoner.
Na analyse wordt advies uitgebracht, waarmee de bewoner zelf verantwoordelijk is, eventuele werkzaamheden aan te besteden.
Voor informatie: Platform 13-14, dhr. G. van de Hombergh. Email vdhombergh@ziggo.nl