Seniorenraad 's-Hertogenbosch

Mobiliteit

Mobiliteit

Henny Meijer, Nico van Nuland, Adri van Offenbeek, Piet van de Ven en Jan van Beusekom

Aandachtsgebied

Inzicht krijgen in de behoefte bij senioren in ’s-Hertogenbosch rond gebruik van  het openbaar vervoer.

Uitwerking
-Gebruik OV op lokale en mogelijk regionale schaal.
-Accent zal specifiek liggen op het vervoer van senioren en mensen die minder goed in staat zijn hun vervoer zelf te regelen.
-In kaart brengen van de factoren die relevant zijn voor de mogelijkheden om het openbaar vervoer een substantiële functie geven.
-Het zwaartepunt is de opbouw van een openbaar vervoersysteem en de uitwerking daarvan in ’s-Hertogenbosch en de regio.

Bij de uitwerking van het vervoeraanbod zal aandacht gegeven worden aan de samenhang binnen het totale openbaar vervoersysteem, waarbij steeds de belangen van de reizigers en in het bijzonder de senioren voorop gesteld worden.

‘Overstappen naar 2040’.
 Beleid Rijksoverheid.

‘Toegankelijkheid Openbaar Vervoer’
Wanneer gebeurt wat?

‘Vervoersbeleid JBZ’ ‘s-Hertogenbosch

 

‘Regiotaxi 2018’ ‘s-Hertogenbosch