Seniorenraad 's-Hertogenbosch

Dementie

Dementie

Abdelkader Achrki, Henny Meijer en Ad Prince

Festival om nooit te vergeten

Het is zover, je kunt tickets bestellen voor het Festival Om Nooit Te Vergeten op 17 mei 2019. De tiende editie van de Brabantse Inspiratie- en Kennisdag Dementie, in een nieuw jasje!

Wil jij bijdragen aan een dementievriendelijke samenleving vanuit jouw rol als professional, beleidsmaker, maatschappelijk initiatief of ondernemer? Ben je zelf mantelzorger of heb je zelf (beginnende) dementie?

Lees HIER meer.

 “Ontmoetingskamer Vergeet me niet” voor wijkbewoners met geheugenverlies en dementie.

In ontmoetingskamer Vergeet-me-niet in de Tilburgse Reeshof doen ouderen met geheugenproblemen drie keer per week mee aan activiteiten. Zo komen ze in contact met anderen en het ontlast hun mantelzorgers. ‘In de kamer worden ontzettend veel grappen gemaakt.’

Lees er alles over op de site van LOC. Klik HIER

Interviewreeks hoogleraren dementie

Er bestaan diverse stromingen in het dementieveld met spraakmakende hoogleraren die individueel allemaal hun visie en onderzoekswerk goed kunnen uitdragen. Maar hebben ze ook een gezamenlijk beeld en visie over (de toekomst van) de dementiezorg? Op de website van Vilans vindt u dit interview en veel meer interessante informatie.  klik HIER voor de pagina.

15 juni 2018 “Verkenning aanbod vraag (dementie) ondersteuning ‘s-Hertogenbosch “.

 “Een samenhangend beeld van dementie en dementiezorg”
is de titel van een recent onderzoek naar dementie.
Deze rapportage is geschreven in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en maakt deel uit van de Staat van Volksgezondheid en Zorg. Ze is het product van samenwerking tussen het NIVEL, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Trimbos- instituut, Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
U kunt het rapport HIER lezen.

Aandachtsgebied

Het opstellen en onderhouden van een draaiboek aan de hand waarvan wijkraden en ouderenbonden voorlichtingsactiviteiten kunnen organiseren voor hun wijkbewoners of leden. Het uiteindelijke doel daarvan is dat de verschillende betrokkenen zoals dementerenden, partners, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals bekend zijn met het thema dementie en een antwoord kunnen krijgen op vragen over het herkennen van signalen, het accepteren van, het omgaan met, het vragen van hulp, mogelijke dagopvang, financiële consequenties, enz.
Uitrollen van voorlichtingsactiviteiten voor verschillende betrokkenen (niet alleen ouderen zelf) in combinatie met het beschikbaar stellen van schriftelijk materiaal en organiseren van koffieochtenden, lotgenotencontact en andersoortige activiteiten.

Stand van zaken

We zijn en blijven in overleg met Beppie Schothorst, casemanager ketenzorg dementie en René Vorstenbosch van de Alzheimervereniging regio Den Bosch. Voorts is structureel overleg met Akkie de Rouw en Anita Putters van Divers en vertegenwoordigers van de Annenborch en Vivent om, waar mogelijk, op verschillende plaatsen voorlichtings­bijeenkomsten te organiseren. Ook vindt  overleg plaats met Anne-Marie van Oers van de gemeente ‘s-Hertogenbosch, die de opdracht heeft gekregen actie te ondernemen om te komen tot een dementie vriendelijke gemeente. Zij is hier recentelijk mee gestart. Eveneens  is contact gelegd met Irene Smoor van de Alzheimervereniging regio Den Bosch over mogelijke voorlichtingsactiviteiten.

‘Knelpunten Dementie’ ‘s-Hertogenbosch 2017