Seniorenraad 's-Hertogenbosch

Armoede

Armoede

Marijke Baars, Pieter Jacobs en Abdel Acharki

Aandachtsgebieden

  • Preventie
  • Probleem oplossing
  • Inzicht krijgen ontstaan van armoede
  • Inventarisatie van beschikbare kennis

Save the date:
Netwerkbijeenkomst 29 oktober 2019

De volgende bijeenkomst van het Netwerk tegen Armoede vindt plaats op dinsdag 29 oktober van 15.30 uur tot 17.00 uur bij Quiet Den Bosch, Schilderstraat 33 (oude Bank van Leening).

De uitnodiging met het programma volgt binnenkort, aanmelden kan alvast via info@netwerktegenarmoede.nl
Klik HIER voor meer informatie over Netwerk tegen Armoede.

Bredere inzet Quiet-memberpas

Eén van de pitches tijdens de Wijktour van 7 mei had als onderwerp ‘Niet 10 keer dezelfde vragen’. In deze pitch ging het over het zoeken naar een systeem waarbij mensen in een armoedesituatie maar één keer gecontroleerd hoeven te worden om recht te krijgen op bepaalde voorzieningen. Niet meer elke keer formulieren invullen. Niet meer elke keer met de billen bloot om iets te krijgen.

Met een groep mensen hebben we nagedacht over een mogelijke oplossing en kwamen daarbij op een breder gebruik van de Quiet-memberpas. Iedere nieuwe member (=huishouden) van Quiet Community Den Bosch ontvangt een pas. Met deze pas kunnen members gebruik maken van de verschillende aanbiedingen die zij ontvangen. Quiet Community Den Bosch maakt gebruik van ‘geleend vertrouwen’. Alle mensen die worden ingeschreven, zijn gescreend door organisaties die inzicht hebben in de financiële situatie binnen een huishouden. Bij Quiet zelf vindt geen inkomenstoets plaats.

De Quiet-memberpas kan voor meer doeleinden gebruikt worden. Zo kunnen mensen nu al op vertoon van deze pas voor 2 euro per persoon genieten van een lekker en gezond driegangendiner bij Resto vanHarte (in plaats van 7 euro per persoon). Voor meerdere partners uit het Netwerk tegen Armoede kan dit wellicht interessant zijn. Daarbij is het belangrijk om te weten dat de pas niet elk jaar wordt vervangen en er slechts 1 per huishouden wordt verstrekt. Members geven zelf aan wanneer zij de pas niet meer nodig hebben.

Wanneer de Quiet-memberpas voldoende ‘bewijs’ is voor jullie organisatie om mensen met jullie aanbod te ondersteunen, dan horen wij dat graag. Stuur een mail naar info@netwerktegenarmoede.nl of neem telefonisch contact op met Tessa van Berkel (NtA & Quiet): 06-14068842.

Wijktour Netwerk tegen Armoede op dinsdag 7 mei

De volgende wijktour van het Netwerk tegen Armoede vindt plaats op dinsdag 7 mei van 15.30 uur tot 17.00 uur op de nieuwe locatie van Quiet Den Bosch, Schilderstraat 33 (oude Bank van Leening). Een mooie gelegenheid om de plannen voor 2019 te presenteren en om elkaar te ontmoeten. De uitnodiging volgt binnenkort, aanmelden kan alvast via onderstaande knop. U bent uitgenodigd.

Comité Netwerk tegen Armoede

Aanmelden

Gemeente ‘s-Hertogenbosch opent loket Eerste Hulp Bij Geldzaken

Om bewoners eerder te betrekken als het gaat om hun geldzaken heeft de gemeente een loket geopend. Zie hun flyer hoe je in contact kunt komen met het loket.

.

15 juni 2018. Arm zijn in een van de rijkste landen ter wereld. 1.087.000 Nederlanders hebben een inkomen onder de armoedegrens. 292.000 kinderen groeien op in armoede. 1.030 euro per maand is de armoedegrens voor een alleenstaande (netto). 1.940 euro per maand voor een stel met twee minderjarige kinderen (netto).
40% is langdurig arm (heeft minstens vier jaar lang een laag inkomen). 64% van de langdurig armen is bijstandontvanger. 23% van eenoudergezinnen heeft laag inkomen. >25% van de huishoudens met een hoofdkostwinner van niet-westerse komaf heeft een laag inkomen.
‘Armoede en Sociale uitsluiting 2018’ CBS 

Armoede Monitor’ ‘s-Hertogenbosch 2016 

Een schuldvrije toekomst
Ondanks dat het beter gaat met de economie, de werkloosheid daalt en de koopkracht stijgt, vragen armoede en schuldhulp onze aandacht. Volgens de laatste statistieken kampen 300.000 tot 500.000 huishoudens met problematische schulden. De maatschappelijke kosten per schuldenaar lopen op naar € 100.000 gerekend over een periode van 10 jaar. Hoe kunnen we schuldenaars helpen? Vooralsnog is er onvoldoende begrip bij gemeenten, waar de burgers zich in beginsel dient aan te melden voordat de Wsnp (wet schuldsanering natuurlijke personen) in beeld komt. De burger dient zich echter altijd eerst te melden bij het gemeente loket om te komen tot het treffen van een regeling, die veelal bestaat uit ondersteunende hulp (vrijblijvend)om te komen tot stabilisatie.

De vraag die zich voordoet is waarom burgers zich niet rechtstreeks melden bij de Wsnp? Antwoord; men dient eerst te ‘mislukken’ in het gemeentelijk traject. Een grote groep burgers zoekt zijn heil bij een beschermingsbewindvoerder, die het beheert het budget zonder wettelijke taak om schuldsituaties op te lossen. Schuldsanering daar en tegen gaat gebukt onder marktdynamiek en tegengestelde belangen waar het betreft concurrerende beroepsgroepen en schuldenaar en schuldeisers. De overheid heeft tot taak om beschikbare middelen doelmatig in te zetten om schuldenaren een schuldvrije toekomst te bieden. Het effect is dat hiermee ook de armoede preventief en adequaat kan worden aangepakt.

Senioren die in de schuldsanering belanden vragen bijzondere aandacht, daar armoede en eenzaamheid op de loer ligt. Gemeente dient zich verplicht te voelen waar mogelijk preventief op te treden om de maatschappelijke kosten ten gevolgen hiervan te beperken.