Seniorenraad 's-Hertogenbosch

Armoede

Armoede

Marijke Baars, Pieter Jacobs en Abdel Acharki

Aandachtsgebieden

  • Preventie
  • Probleem oplossing
  • Inzicht krijgen ontstaan van armoede
  • Inventarisatie van beschikbare kennis

Wijktour Netwerk tegen Armoede op dinsdag 7 mei

De volgende wijktour van het Netwerk tegen Armoede vindt plaats op dinsdag 7 mei van 15.30 uur tot 17.00 uur op de nieuwe locatie van Quiet Den Bosch, Schilderstraat 33 (oude Bank van Leening). Een mooie gelegenheid om de plannen voor 2019 te presenteren en om elkaar te ontmoeten. De uitnodiging volgt binnenkort, aanmelden kan alvast via onderstaande knop. U bent uitgenodigd.

Comité Netwerk tegen Armoede

Aanmelden

Gemeente ‘s-Hertogenbosch opent loket Eerste Hulp Bij Geldzaken

Om bewoners eerder te betrekken als het gaat om hun geldzaken heeft de gemeente een loket geopend. Zie hun flyer hoe je in contact kunt komen met het loket.

.

15 juni 2018. Arm zijn in een van de rijkste landen ter wereld. 1.087.000 Nederlanders hebben een inkomen onder de armoedegrens. 292.000 kinderen groeien op in armoede. 1.030 euro per maand is de armoedegrens voor een alleenstaande (netto). 1.940 euro per maand voor een stel met twee minderjarige kinderen (netto).
40% is langdurig arm (heeft minstens vier jaar lang een laag inkomen). 64% van de langdurig armen is bijstandontvanger. 23% van eenoudergezinnen heeft laag inkomen. >25% van de huishoudens met een hoofdkostwinner van niet-westerse komaf heeft een laag inkomen.
‘Armoede en Sociale uitsluiting 2018’ CBS 

Armoede Monitor’ ‘s-Hertogenbosch 2016 

Een schuldvrije toekomst
Ondanks dat het beter gaat met de economie, de werkloosheid daalt en de koopkracht stijgt, vragen armoede en schuldhulp onze aandacht. Volgens de laatste statistieken kampen 300.000 tot 500.000 huishoudens met problematische schulden. De maatschappelijke kosten per schuldenaar lopen op naar € 100.000 gerekend over een periode van 10 jaar. Hoe kunnen we schuldenaars helpen? Vooralsnog is er onvoldoende begrip bij gemeenten, waar de burgers zich in beginsel dient aan te melden voordat de Wsnp (wet schuldsanering natuurlijke personen) in beeld komt. De burger dient zich echter altijd eerst te melden bij het gemeente loket om te komen tot het treffen van een regeling, die veelal bestaat uit ondersteunende hulp (vrijblijvend)om te komen tot stabilisatie.

De vraag die zich voordoet is waarom burgers zich niet rechtstreeks melden bij de Wsnp? Antwoord; men dient eerst te ‘mislukken’ in het gemeentelijk traject. Een grote groep burgers zoekt zijn heil bij een beschermingsbewindvoerder, die het beheert het budget zonder wettelijke taak om schuldsituaties op te lossen. Schuldsanering daar en tegen gaat gebukt onder marktdynamiek en tegengestelde belangen waar het betreft concurrerende beroepsgroepen en schuldenaar en schuldeisers. De overheid heeft tot taak om beschikbare middelen doelmatig in te zetten om schuldenaren een schuldvrije toekomst te bieden. Het effect is dat hiermee ook de armoede preventief en adequaat kan worden aangepakt.

Senioren die in de schuldsanering belanden vragen bijzondere aandacht, daar armoede en eenzaamheid op de loer ligt. Gemeente dient zich verplicht te voelen waar mogelijk preventief op te treden om de maatschappelijke kosten ten gevolgen hiervan te beperken.