Seniorenraad 's-Hertogenbosch

Contacten

Contacten

Ans van Houwelingen, Ton Vreeburg en Wim Markerink

Aandachtsgebied

Contacten leggen en onderhouden met professionele organisaties werkzaam voor senioren binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

-Voor hulp vragende senioren in woud van hulpverleners één aanspreekpunt te zijn, waar ze hun vragen kunnen stellen op uitlopende onderwerpen
-Ontsluiten van instanties binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch, die met een hulpvraag van senioren aan de slag kunnen (gaan)
-Uitgangspunt is het ondersteunen van de Wijkpleinen, één plaats waar men met een vraag terecht kan
-Inzicht krijgen in hoe we de signalen kunnen opvangen van senioren, die het wijkplein niet bezoeken.

Contact wordt onderhouden met Divers:

-Anine Vloedgraven (wijkpleinen)
-Anite Putters(seniorenbeleidbeleid)
-Akkie de Rouw(mantelzorg)

Boschwijzer

De Boschwijzer is bij raadsbesluit maart 2017 door Gemeente vastgesteld.
De visie is d.m.v. een samenwerkingsverband de bewoners op een zo adequaat mogelijke wijze te ondersteunen in het sociale domein. De inwoners kunnen digitaal, telefonisch en via de wijkpleinen contact opnemen als zij een vraag hebben op dit gebied.

Wijkpleinen

Perron3, Mee, Helftheuvel Zuid-Ooost, De Schans, van Arkel en het zuidoost plein, Nuland en Vinkel

De crisisdienst 112 blijft voor noodsituaties.