Seniorenraad 's-Hertogenbosch

Behoefteonderzoek

Behoeftenonderzoek

Pieter Jacobs, Henny Meijer, Abdel Acharki

Aandachtsgebied

Onderzoek binnen de wijken van ‘s-Hertogenbosch geeft inzicht in behoeften die leven bij senioren. Wij beraden ons over het uitvoeren van een onderzoek in 2018. Waar mogelijk in goed overleg met de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Buurtmonitor ‘s-Hertogenbosch 

Mei 2018. Voornemen om in voorjaar 2019 een onderzoek te laten plaatsvinden onder regie van Lectoraat Avans m.b.t. Digi-Sociale wijkveiligheid. Gesprekken hebben reeds plaatsgevonden, waar naast de Seniorenraad ook de gemeente ‘s-Hertogenbosch aan zal deelnemen.