Senioren op roltrap station ’s-Hertogenbosch

Politiek

Wethouders

6 juni 2018 Benoeming Wethouders heeft plaatsgevonden.
Mike van der Geld (D66) Duurzaamheid. Jan Hoskamp (VVD) Financiën.
Ufuk Kahya (Groen Links) Welzijn en Mobiliteit. Huub van Olden (CDA) Zorg, Werk en Inkomen, Sport en Armoede. Roy Geers (Rosmalens Belang) Wonen en Ruimtelijke Ordening.

Bestuursakkoord 2018 – 2022

Maandag 28 mei 2018 is het nieuwe Bestuursakkoord gepresenteerd. Het akkoord is de basis voor een nieuw college van burgemeester en wethouders. In de afgelopen weken is het akkoord opgesteld door de vertegenwoordigers van VVD, D66, GroenLinks, CDA en Rosmalens Belang, onder leiding van formateur Han Looijen.

De groene draad van het bestuursakkoord 2018 – 2022 voor deze bestuursperiode is samenwerken, duurzaamheid en vernieuwing.

De bespreking van het Bestuursakkoord en de benoeming van de vijf wethouders vinden plaats tijdens een extra raadsvergadering op 6 juni 2018.
De positie van senioren is niet nadrukkelijk benoemd in het bestuursakkoord. De Seniorenraad zal zeker met het nieuwe college in overleg gaan over de plannen en hun uitwerking voor de senioren in de stad.