Informatie algemeen

Informatie algemeen

Veel ouderen verliezen in de loop der jaren de grip op hun leven. Hoe kunnen zij er zelf voor zorgen dat ze zo lang mogelijk de regie houden? Er zijn 7 punten van belang als ouderen zich voorbereiden op de toekomst. Voor hen zelf, maar ook voor overheden, zorginstellingen, woningstichtingen en anderen die zich bezighouden met het verbeteren van wonen, welzijn en zorg voor ouderen. Het gaat erom dat ouderen:

  • sociaal actief blijven
  • fysiek actief blijven
  • mentaal actief blijven
  • zorgen dat ze mee blijven tellen
  • zich voorbereiden op (mogelijke) beperkingen
  • in gesprek gaan over wensen en behoeften
  • zich verdiepen in de mogelijkheden van moderne technologie

…en dat organisaties ervoor zorgen dat ouderen deze mogelijkheden krijgen.

Het ouderenplatform van BeterOud stelde aandachtspunten op en toetsten verbeterprojecten vanuit ouderenperspectief. De uitkomsten vindt u vanaf pagina 8 in een toetsingskader: oftewel ‘de meetlat van de ouderen’. Een waardevol hulpmiddel voor iedereen die wonen, welzijn en zorg voor ouderen wil verbeteren!

Vragen en antwoorden  over de werkwijze voor het ‘Sociale domein in ’s Hertogenbosch’.

 ‘Ouderen Samen – actief en betrokken’

 ‘Kwetsbaar Brabant’

  ‘Mantelzorg’


‘Bewindsvoering’


‘Patiëntenfederatie Nederland’, samen de zorg beter maken.


‘Ikwoonleefzorg

 Voor antwoorden op uw vragen, klachten en zorgen over wonen, zorg en financiën. ‘OuderenOmbudsman’ helpt u op weg.

De presentaties 8 oktober 2017  ‘Gezond Den Bosch’ waar de Seniorenraad aanwezig was, kunt u bekijken door het onderwerp aan te klikken.

1. Artrose Fysio
2. Beter Slapen
3. Dementie
4. Artrose – Jeroen van der List
5. Stoelfit
6. Techniek in de zorg

Coalitie voor een ‘Oudervriendelijke’ samenleving

CBS armoede monitor
‘Langdurige armoede verder toegenomen’

‘Langdurige armoede’