ANBI

 Algemeen Nut Beogende Instelling

  • Naam: Stichting Seniorenraad ’s-Hertogenbosch
  • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer: 008211358
  • Postadres: Postbus 1226, 5200 BG ’s-Hertogenbosch
  • Bezoekadres: Rogier van der Weydenstraat 2, 5213 CA ’s-Hertogenbosch
  • Doelstelling: Het behartigen van de belangen van ouderen in de gemeente ’s-Hertogenbosch, e.e.a. in de ruimste zin van het woord.
  • Beleidsplan: zie elders op de website www.seniorenraads-hertogenbosch.nl
  • Namen en functies van de bestuurders: zie elders op de website www.seniorenraads-hertogenbosch.nl
  • Beloningsbeleid: de bestuursleden zijn onbezoldigd; er zijn geen personen in loondienst.
  • Jaarverslag en Jaarrekening

klik HIER voor het jaarverslag 2018 en de verkorte jaarrekening