WMO – Adviesraad en Jeugdhulp

WMO – Adviesraad en Jeugdhulp

Ger van den Hombergh

Seniorenraad 's-Hertogenbosch
Als vermeld in de doelstelling van de Raad heeft de WMO-Adviesraad en Jeugdhulp de taak het College gevraagd en ongevraagd te adviseren over het te volgen beleid.

De Raad houdt uiteraard de vinger aan de pols als het gaat om de uitvoering van het beleid. De Raad mag constateren dat er door het college en de gemeenteraad zeer goed gekeken wordt naar de adviezen en daar waar mogelijk ook overgenomen worden.

Om tot verantwoorde adviezen te komen hebben er naast de maandelijkse vergaderingen vele gesprekken plaatsgevonden met de Raad of een deel ervan met de verantwoordelijke wethouder, een groot aantal ambtenaren en vele instanties en organisaties.

Dit alles is terug te vinden op de in 2016 ontwikkelde website van de WMO-Adviesraad en Jeugdhulp  –  Adviesraadwmo-denbosch.nl

 ‘De Zorgwijzer’

 ‘Maatschappelijke Ondersteuning’ ‘s-Hertogenbosch 2017

 ‘De Rijksoverheid’