Senioren op roltrap station ’s-Hertogenbosch

Seniorenraad ’s-Hertogenbosch – Samen aan de slag voor een seniorvriendelijk ’s-Hertogenbosch

Samen aan de slag voor een
seniorvriendelijk ’s-Hertogenbosch

Wat is de Seniorenraad?

De Seniorenraad is een platform, georganiseerd vanuit de ouderenorgansiaties in ‘s-Hertogenbosch die zich inzet om de woon- en leefsituatie van de senioren in de stad te verbeteren. Daarbij is de Seniorenraad als belangenbehartiger actief binnen het brede terrein van wonen, zorg, welzijn en inkomen, ook wel het sociale domein genoemd.

 ‘Flyer Seniorenraad’

Wat wil de Seniorenraad?

Doel van de Seniorenraad is het bevorderen van het welzijn, in brede zin, van alle senioren in de gemeente. De Seniorenraad wil dit realiseren door:

-de gemeente en organisaties gevraagd en ongevraagd advies te geven over het gevoerde beleid met als centraal thema ‘Wonen’;
-initiatieven te ontwikkelen binnen de aandachtsgebieden dementie, veiligheid, werk en inkomen, zorg en welzijn, armoede, eenzaamheid en mobiliteit met het doel de leefomgeving van senioren in ’s-Hertogenbosch te verbeteren.

‘Senioren in Beweging 2018 – 2022′.